Fundacja Przyszłość Pokoleń

„Działa od 2014 roku. Jest pozarządową instytucją typu non profit, która realizuje misję kreowania rzeczywistości tak, aby stawała się lepszą dla przyszłych pokoleń.”

Statut Fundacji Przyszłość Pokoleń

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

  • tworzenie raportów oraz propozycji aktów prawnych
  • prowadzenie szkoleń, jak również kampanii informacyjnych
  • wspieranie młodych przedsiębiorców
  • organizację spotkań Wrocławskiego Salonu Politycznego
  • wspomaganie inicjatyw o tematyce społeczno-ekonomicznej

Jednym z głównych problemów naszego państwa jest brak myślenia strategicznego w kluczowych sprawach o zasięgu ogólnonarodowym. Wśród elit politycznych próżno dostrzec podejmowanie decyzji w oparciu o perspektywę długoterminową. Wyciągając wnioski z przeszłości, chcemy inspirować do myślenia o konkretnych problemach szerzej niż w perspektywie kilkuletniej, ograniczonej do następnych wyborów.

Powołaliśmy Fundację Przyszłość Pokoleń w celu proponowania, jak również wdrażania konkretnych rozwiązań , we współpracy z czołowymi przedstawicielami biznesu, nauki i polityki. Nie zamierzamy budować Fundacji poprzez zależność od jakiegokolwiek podmiotu publicznego czy prywatnego. Podstawą naszej niezależności będzie pozyskiwanie funduszy z wielu odrębnych źródeł. Wszystko ma służyć jednemu: pokazaniu, że ośrodek dobrych zmian nie musi się znajdować wyłącznie w Warszawie.


ZARZĄD FUNDACJI

Tomasz Wiśliński

Prezes fundacji.

Znaczną część dorosłego życia poświęciłem na rzecz pracy dla innych, w ramach rozmaitych organizacji pozarządowych o charakterze charytatywnym, sportowym, a następnie obywatelskim.

Kolejno: Komendant Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nysie ( 2007- 2008 ), Wiceprezes Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Athletics Nysa ( 2008 – 2011 ), lider Inicjatywy Studenckiej Sapere Aude ( 2009 – 2011 ), Wiceprezes Fundacji Sapere Aude ( 2012 – 2013 ), Wiceprezes Instytutu Studiów Obywatelskich ( 2013 – 2014 ), Prezes Fundacji Przyszłość Pokoleń ( 2014 – ).

Sergiusz Kmiecik

Wiceprezes fundacji.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni współpracownik kancelarii prawnej wchodzącej w skład międzynarodowej kancelarii Rödl & Partner, w ramach której był członkiem międzynarodowego zespołu specjalistów z zakresu prawa pracy.

Specjalizuje się w prawie pracy, w szczególności w aspektach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w prawie ubezpieczeń społecznych oraz w prawie własności przemysłowej.

Mateusz Jabłoński

Członek zarządu.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i obecnie student ostatniego semestru Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Business Administration. W grudniu 2014 r. zakończył aplikację adwokacką, zdał egzamin zawodowy i uchwałą z czerwca 2015 r. został wpisany na listę adwokatów w Izbie Wrocławskiej.

Doświadczenie zawodowe rozpoczął w roku 2009, rozwijając swoje umiejętności zarówno poprzez pracę w renomowanej kancelarii prawnej, jak i czołowym, polskim banku.