Nasze działania

Poniżej przedstawiamy główne działania fundacji Przyszłość Pokoleń. Wszystkich chętnych zainteresowanych współpracą przy wymienionych niżej projektach zachęcamy do kontaktu z nami.

Wrocławski salon polityczny

To cykl spotkań ze znanymi postaciami życia publicznego, mający na celu animowanie wśród mieszkańców Wrocławia debaty na temat sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej Polski. Zgodnie z założeniem przyświecającym Fundacji Przyszłość Pokoleń, zagadnienia poruszane w rozmowach z zaproszonymi gośćmi przedstawiamy w perspektywie długoterminowej. Wszystko po to, aby dyskusja nie była celem samym w sobie, a prowadziła do zaproponowania konkretnych rozwiązań i ich przewidywanych skutków.

Do tej pory, Wrocławski Salon Polityczny odwiedzili m.in.:

  • Jarosław Obremski – Senator RP
  • Cezary Kaźmierczak – prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
  • Kazimierz Michał Ujazdowski – poseł do Parlamentu Europejskiego, Minister Kultury w latach 2000 – 2001 i 2005 – 2007
  • Jarosław Gowin – poseł na Sejm RP, Minister Sprawiedliwości w latach 2011 – 2013

O kolejnych spotkaniach w ramach Wrocławskiego Salonu Politycznego będziemy na bieżąco informować na naszym Facebooku, Twitterze oraz stronie internetowej. Zapraszamy do wspólnej dyskusji!

Zobacz więcej


Kongres Młodego Samorządu

Fundacja uczestniczyła jako partner w organizacji II Kongresu Młodego Samorządu, którego obrady miały miejsce w dniach 7-9 kwietnia 2016 r. w Dusznikach Zdroju.

Kongres odbywa się w formie konferencji wójtów, burmistrzów i prezydentów młodego pokolenia. Jego celem jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń, zbudowanie miejsca do dzielenia się ideami i pomysłami oraz nauki i rozwoju młodych samorządowców – najaktywniejszych przedstawicieli młodego pokolenia.

Moderatorem jednego z paneli dyskusyjnych, zatytułowanego „Odważne zarządzanie Samorządami. Wójt, burmistrz i prezydent przede wszystkim menedżerem”, był przedstawiciel Fundacji, nasz dobry kolega- Miłosz Węgrzyn.

Zobacz więcej


Bezpieczny Senior

„Bezpieczny Senior” – cykl szkoleń otwartych, mających na celu budowanie świadomości prawnej wśród osób starszych (emerytów, rencistów), szczególnie narażonych na oszustwo, wykorzystanie ze strony osób trzecich. Pierwsze szkolenia odbędą się we Wrocławiu; w planach są szkolenia w pozostałych miastach. Już teraz zapraszamy do współpracy w ramach projektu Rady Osiedla, kluby seniora, jak również organizacje pozarządowe, którym bliskie są problemy osób starszych. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Od wielu lat pojawiają się sygnały, że osoby starsze, obdarzając obce im osoby zbyt dużym zaufaniem, padają ofiarą różnego rodzaju działań, powodujących niekorzystne skutki finansowe. Przybierają one dwojaką formę:

1. Działań wykorzystujących nieświadomość prawną, przy czym zgodnych z prawem (np. dystrybucja drogich kołder, sprzedaż usług telefonicznych, energii elektrycznej itp.).
2. Działań naruszających prawo (np. wyłudzanie pieniędzy metodą „na wnuczka”)

Pomimo częstego informowania o przypadkach takich działań w ogólnopolskich mediach, wciąż istnieje silna potrzeba budowania świadomości prawnej osób starszych w tym zakresie. W szczególności, istotne jest przedstawianie środków ostrożności, które pozwolą uchronić się przed nieuczciwymi osobami, jak również uzmysławianie grożących konsekwencji. W tym właśnie celu powstał projekt „Bezpieczny Senior”.

Zobacz więcej


Topacz Miasto Dzieci

Członkowie Fundacji uczestniczyli w pracach nad projektem zatytułowanym „Topacz Miasto Dzieci”, realizowanym w okresie od 6 do 17 lipca 2015 r. na terenie Zamku Topacz w Ślęzie koło Wrocławia, którego organizatorami byli Miasto Wrocław, Gmina Kobierzyce i Fundacja Miasto Dzieci. Poniżej przedstawiamy informację organizatorów na temat projektu.

Topacz Miasto Dzieci to projekt non-profit skierowany dzieci potrzebujących z niezapewnionym letnim wypoczynkiem. To projekt edukacyjno-społeczny, który na przykładzie mikrospołeczeństwa zapoznaje z podstawowymi zasadami ekonomii i funkcjonowania we współczesnym świecie. Dzieci dostają możliwość zarabiania własnych pieniędzy i zarządzania nimi. Poprzez zabawę poznają różne profesje i zawody, uczą się pracy zespołowej poprzez wybór władz „Miasta Dzieci”, a także spędzają czas wolny na zabawie i grach sportowych.

Zobacz więcej