Bezpieczny Senior

Od wielu lat pojawiają się sygnały, że osoby starsze, obdarzając obce im osoby zbyt dużym zaufaniem, padają ofiarą różnego rodzaju działań, powodujących niekorzystne skutki finansowe. Przybierają one dwojaką formę:

1. Działań wykorzystujących nieświadomość prawną, przy czym zgodnych z prawem (np. dystrybucja drogich kołder, sprzedaż usług telefonicznych, energii elektrycznej itp.).
2. Działań naruszających prawo (np. wyłudzanie pieniędzy metodą „na wnuczka”)

Pomimo częstego informowania o przypadkach takich działań w ogólnopolskich mediach, wciąż istnieje silna potrzeba budowania świadomości prawnej osób starszych w tym zakresie. W szczególności, istotne jest przedstawianie środków ostrożności, które pozwolą uchronić się przed nieuczciwymi osobami, jak również uzmysławianie grożących konsekwencji.

W tym właśnie celu powstał projekt „Bezpieczny Senior” – cykl szkoleń otwartych, mających na celu budowanie świadomości prawnej wśród osób starszych (emerytów, rencistów), szczególnie narażonych na oszustwo, wykorzystanie ze strony osób trzecich. Pierwsze szkolenia odbędą się we Wrocławiu; w planach są szkolenia w pozostałych miastach. Już teraz zapraszamy do współpracy w ramach projektu Rady Osiedla, kluby seniora, jak również organizacje pozarządowe, którym bliskie są problemy osób starszych. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław