Kongres Młodego Samorządu

Duszniki Zdrój

Mamy zaszczyt poinformować, że Fundacja uczestniczyła jako partner w organizacji II Kongresu Młodego Samorządu, którego obrady miały miejsce w dniach 7-9 kwietnia 2016 r. w Dusznikach Zdroju.

Kongres odbywa się w formie konferencji wójtów, burmistrzów i prezydentów młodego pokolenia. Jego celem jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń, zbudowanie miejsca do dzielenia się ideami i pomysłami oraz nauki i rozwoju młodych samorządowców – najaktywniejszych przedstawicieli młodego pokolenia.

http://mlodysamorzad.pl/idea/

Moderatorem jednego z  paneli dyskusyjnych, zatytułowanego „Odważne zarządzanie Samorządami. Wójt, burmistrz i prezydent przede wszystkim menedżerem”, był przedstawiciel Fundacji, nasz dobry kolega- Miłosz Węgrzyn.