Topacz Miasto Dzieci

Zamek Topacz

Z przyjemnością informujemy, że członkowie Fundacji uczestniczyli w pracach nad projektem zatytułowanym „Topacz Miasto Dzieci”, realizowanym w okresie od 6 do 17 lipca 2015 r. na terenie Zamku Topacz w Ślęzie koło Wrocławia, którego organizatorami byli Miasto Wrocław, Gmina Kobierzyce i Fundacja Miasto Dzieci. Poniżej przedstawiamy informację organizatorów na temat projektu.

Topacz Miasto Dzieci to projekt non-profit skierowany dzieci potrzebujących z niezapewnionym letnim wypoczynkiem. To projekt edukacyjno-społeczny, który na przykładzie mikrospołeczeństwa zapoznaje z podstawowymi zasadami ekonomii i funkcjonowania we współczesnym świecie. Dzieci dostają możliwość zarabiania własnych pieniędzy i zarządzania nimi. Poprzez zabawę poznają różne profesje i zawody, uczą się pracy zespołowej poprzez wybór władz „Miasta Dzieci”, a także spędzają czas wolny na zabawie i grach sportowych.